https://www.facebook.com/szkolajogidanda

Pochłonięci oczekiwaniem wspaniałości, które ma przynieść przyszłość, przestajemy słyszeć, co jest teraz – szum wiatru i deszczu, szmer oddechu i odgłos pracującego serca.

Toni Packer